Top.Mail.Ru

Оферта

Топтомду берүү шарттары

 • Абоненттик төлөм кызматтар топтому туташтырылгандан кийин толугу менен алынат.
 • Абоненттик төлөмдүн кийинки эсептен чыгаруулары ар бир календардык айдын ошол күнүндө жүргүзүлөт.
 • Топтом айдын акыркы күнүндө туташтырылса, абоненттик төлөм датасына карабастан, ар бир айдын акыркы күнүндө алынат.
 • Топтом айдын 31-күнүндө туташтырылса, анда 31-күнү жок айларда төлөм ошол айдын акыркы күнүндө алынат.
 • Абоненттик төлөмдү чегерүү учурунда эсепте акча каражаты жетишсиз болсо, анда эсеп толукталганга чейин жана төлөм алынып салынганга чейин интернет менен камсыздоо токтотулат, ал эми чыгуучу чалуулардын жана SMS билдирүүлөрдүн тарифтери "Негизги" ( "Базовый") тарифинин шарттары менен саналып чыгат.
 • Абоненттик төлөмгө кирген мүнөттөрдүн жана гигабайттардын колдонулбаган калдыктары кийинки мезгилге которулат («То что нужно. Стартовый», «То что нужно. Стартовый+» тарифтик пландарынан тышкары).
 • Которулган калдыктарды кийинки эсеп-кысап мезгилинде колдонууга мүмкүн.
 • Топтомдордун колдонбой калган кызматтары абоненттик төлөм өз убагында чегерилгенде гана которулат.
 • Тарифтик планды өзгөрткөндө топтомдордун колдонулбаган калдыктары күйүп кетет, төлөнгөн абоненттик төлөм кайтарылбайт.
 • Мүнөттүк тарифтөө.
 • Интернет-трафик 150 кБ-ке чейинки тактык менен ашыгы менен тегеректелген.
 • Топтомдор Орусия ичинде сапар учурларында иштейт.
 • Топтомдун интернет-трафиги түгөнгөндө, интернетке кирүүдө "500 МБ Интернет" топтому кошулат.
 • Кайра коштуруу үчүн "Трафик коштур" кызматын колдонуңуз.
 • Негизги интернет топтому түгөнгөндө, бөлүнгөн чектөөсүз data-трафикке жетүүcү сакталат.

 • Бөлүнгөн чектөөсүз data-трафиги төмөнкүгө берилет:
  • "Мессенджерлер" кызматынын алкагынд WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Imo мессенджерлери аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүүгө
  • "Социалдык тармактар" кызматынын алкагында Вконтакте (видеодон тышкары), Facebook, Одноклассники , Instagram, Twitterсоциалдык тармактарына
  • Музыкалык "Музыка" кызматынын алкагында СберЗвук, Apple Music, Яндекс.Музыка, Spotify, Shazam музыкалык сервистерине
  • "Видео" кызматынын алкагында YouTube, RuTube, Twitch видеосервистерине
 • Эгерде абоненттик төлөмдү чегерүү учурунда эсепте акча каражаты жетишсиз болсо, анда эсеп толукталып, төлөм чегерилмейинче чектөөсүз data-трафигинин алкагындагы кызматтардын иштетүүсүнө бөгөт коюлат.
 • Бөлүнгөн чектөөсүз data-трафиктин кызматтары расмий тиркемелерди жана веб-сайттарды колдонууда гана иштейт.
 • Башка сайттардын мазмунун камтыган баракчалар негизги интернет-топтомун тарифтик пландын шарттары боюнча коротушат.
 • Бөлүнгөн чектөөсүз data-трафик VPN, прокси-сервер же трафикти кысуу куралдарын колдонууда иштебейт.
 • Чектөөсүз data-трафик түгөнгөндө кызматтын алкагында:
  • Мессенджерлер - 30 ГБ интернетке кошуунун ылдамдыгы айлык эсептешүү мезгилинин аягына чейин 128 кбит/с-чейин чектелет.
  • Социалдык тармактар - 10 ГБ интернетке кошуунун ылдамдыгы айлык эсептешүү мезгилинин аягына чейин 1МБит/с-чейин чектелет.
  • Музыка - 5 ГБ интернетке кошуунун ылдамдыгы айлык эсептешүү мезгилинин аягына чейин 256 кбит/с-чейин чектелет.
  • Видео- 30 ГБ интернетке кошуунун ылдамдыгы айлык эсептешүү мезгилинин аягына чейин 384 кбит/с-чейин чектелет.
 • Тариф боюнча кезектеги абоненттик төлөмдүн чегерилүүсү мүмкүн болбосо, эсеп толукталганга жана абоненттик төлөм эсептен чыгарылганга чейин кызматтарды иштетүү бөгөттөлөт. Эсепти толтургандан жана тариф боюнча абоненттик төлөмдү эсептен чыгаргандан кийин кызматтардын иштетүүсү бөгөттөлгөн мезгилге узартылат.

Топтомдон ашкан колдонуунун тарифтөөсү

Топтомдон ашкан чыгуучу чалуулар, бир мүнөтүнө
Үй аймактагы «СберМобайл» абоненттеринин номерлерине 0 ₽
Үй аймактагы башка номерлерине 2,5 ₽
Орусиянын «СберМобайл» абоненттеринин номерлерине 0 ₽
Орусиянын башка номерлерине 6 ₽
Топтомдон ашкан SMS, бир билдирүүгө
Үй аймактагы номерлерине 2,5 ₽
Орусиянын башка номерлерине 3,5 ₽
Абоненттик төлөм төлөнбөгөн учурда чыгуучу чалуулар жана SMS, бир мүнөтүнө/ бир билдирүүгө
Үй аймактагы номерлерине 2,5 ₽
Орусиянын бардык номерлерине 6 ₽
Үй аймактагы номерлерине SMS 2,5 ₽
Орусиянын башка номерлерине SMS 3,5 ₽
Эл аралык уюлдук операторлордун номерлерине SMS 8 ₽
Мобилдик интернет
Топтомдун интернет-трафиги түгөнгөндө, интернетке кирүүдө "500 МБ Интернет" топтому кошулат. 50 ₽

Ошондой эле Сиз интернет-трафиктин кошумча топтомун коштурсаңыз болот:

"Трафик коштур" кызматы:

1 ГБ Топтому 99 ₽
1 ГБ Топтому 199 ₽
50 мүнөт Топтому 69 ₽

Топтомдун жарактуу мөөнөтү - 30 календардык күн

Топтом Орусия ичиндеги сапарларда иштейт (Крым Республикасынан жана Севастополь шаарынан тышкары)

Башка өлкөлөргө чалуулар

Чыгуучу чалуулар, бир мүнөтүнө  
КМШ номерлерине 35 ₽
Европа номерлерине 55 ₽
Башка өлкөлөргө 80 ₽
Спутниктик байланыш системаларына 399 ₽

Крым Республикасында жана Севастополь шаарында сапарда болуу учурда

1 мүнөт / 1 SMS / 1МБ баасы
кирүүчү чалуулар 0 ₽
үй аймактагы номерлерине чыгуучу чалуулар 3 ₽
Орусия номерлерине чыгуучу чалуулар 3 ₽
Орусия номерлерине чыгуучу SMS 3 ₽
1 МБ маалымат өткөрүп берүү 2 ₽

"30 күнгө Орусия ичинде 50 мүнөт" кызматынын параметрлери

 1. Кызматтын алкагында 30 календардык күндүк мөөнөткө 50 мүнөттүк кошумча топтом коштурулат
 2. Кызмат мобилдик тиркемедеги "Кызматтар" бөлүмү аркылуу туташтырылат
 3. Мүнөт топтомун коштуруу саны боюнча чектөө жок. Кызматты учурдагы топтом түгөнгөндөн кийин дароо кошууга болот.
 4. Топтомдун мүнөттөрүн иштетүүсүнүн артыкчылыктуулугу негизги топтомго караганда жогору.
 5. Топтомдун (кызматтын) баасы 69 руб.
 6. Топтомдун иштетилбеген мүнөттөрү кийинки календардык айга өткөрүлбөйт.
 7. Тарифтик планды өзгөрткөндөн кийин топтом өчүрүлбөйт.
 8. Мүнөттөр топтому Орусия ичиндеги сапарларда иштейт Крым Республикасынан жана Севастополь шаарынан тышкары. Кызмат абонент роумингде жүргөндө жасалган чалууларга , ошондой эле эл аралык чыгуучу чалууларды жасоодо иштебейт.
 9. Топтом «Старт» тарифинен жана корпоративдик тарифтерден башка бардык тарифтик пландарда жеткиликтүү.

"1Гб трафик коштур" жана "3Гб трафик коштур кызматтарынын параметрлери

 1. 1. Кызматтын алкагында 30 календардык күндүк мөөнөткө кошумча ГБ топтом коштурулат
 2. Кызмат мобилдик тиркемедеги "Кызматтар" бөлүмү же USSD-командалар аркылуу туташтырылат
 3. ГБ топтомун коштуруу саны боюнча чектөө жок. Интернет-трафик жалпыланат.
 4. Топтомдун Гб иштетүүсүнүн артыкчылыктуулугу негизги топтомго караганда жогору.
 5. Топтомдун (кызматтын) баасы1Гб-ка 99 руб. жана 3Гб-ка 199руб.
 6. Топтомдун иштетилбеген Гб кийинки календардык айга өткөрүлбөйт.
 7. Тарифтик планды өзгөрткөндөн кийин топтом өчүрүлбөйт.
 8. Гб топтому Орусия ичиндеги сапарларда иштейт Крым Республикасынан жана Севастополь шаарынан тышкары.
 9. Топтом бардык тарифтик пландарда жеткиликтүү.

Башка шарттар:

 • Мүнөтүнө тарифтөө
 • Интернет-трафик 150 Кбайт-га чейинки тактык менен ашыкчасы менен тегеректелет.
 • Үй аймак - абонент байланыш кызматтарын көрсөтүүгө келишим түзгөн аймак.
 • Мобилдик Интернетке кирүү түйүнү - internet.sberbank-tele.com
 • Кириллицада 70тен ашык же латын арибинде 160 белгиден турган SMS билдирүүнү жөнөтүүдө билдирүү бөлүктөргө бөлүнөт. Ар бир бөлүгү өзүнчө SMS билдирүү катары саналат.
 • Эгерде 60 күндүн ичинде Абонент SIM-картадан бир дагы төлөнүүчү иш-аракетти аткарбаса, төлөнүүчү иш-аракет аткарылганга чейин күн сайын 3 рубль өлчөмүндөгү абоненттик төлөм өздүк эсептен чыгарылат. Абоненттик төлөм абоненттин жеке эсебинде өчүрүү чегине жеткенден кийинки күндөн тартып же абоненттин жеке эсебине акча каражаттары түшкөндө алынганы токтотулат.
 • Байланыш кызматтарын көрсөтүү келишими 60 (алтымыш) катары менен календарлык күндөн ашык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланбаган учурда, эгерде өздүк эсептин калдыгы өчүрүү чегине барабар болсо же өчүрүү чегинен төмөн болсо абоненттин демилгеси менен бузулду деп эсептелет
 • 3 секундага жетпеген бардык чыгуу чалуулар акысыз.

Бардык аймактар үчүн (Татарстан Республикасынан, Краснодар крайынан жана Омск облусунан тышкары):

 • 24.09.2020-жылдан 24.09.2021-жылга чейин "Сага Премьер-министр" жана "Сага эмне керек. Премьер +" тарифтерине өткөн кардарлар "Смартфонуңду корго" Light "белекке" акциясынын катышуучусу болушат жана камсыздандырылуучу үчүн камсыздандыруу тобокелдиктери пайда болгон учурда пайда алуучулар болуп саналат мобилдик түзүлүш (бул тарифте мобилдик кызматтарды пайдалануу айлык абоненттик төлөм төлөнгөн күндөн кийинки күнү саат 03:00дө (+3 GMT) ишке ашырылган түзүлүш). ставка боюнча алынат). Аппарат Акциялык тариф боюнча ай сайын абоненттик төлөм алынгандан кийин 15-календардык күндөн тартып календардык айга камсыздандырылган.
 • "Бул тарифтик планга кошулуу менен абонент өз каалоосу боюнча жана өз кызыкчылыгында макулдук берет жана «Сбербанк-Телеком» ЖЧКсына төмөнкүлөргө укук берет:
 • «Сбербанк-Телеком» ЖЧКсын «Сбербанк Иншуранс» Камсыздандыруу компаниясына которуу үчүн (жайгашкан жери: Россия, 121170, Москва, Поклонная көч., 3, кв.
 • 1) Сбербанк-Телеком ЖЧКсы тейлеген Колдонуучунун аппаратынын телефон номерлери жана IMEI номерлери жана камсыздандырууну камсыз кылуу максатында автоматташтырылган иштетүү (иш-аракеттерди аткаруу менен: чогултуу, эсепке алуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, пайдалануу, жок кылуу) ушул тарифтик пландын шарттарына ылайык кызматтар.
 • СЖеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук «Сбербанк-Телеком» ЖЧКсы ушул тарифтик планды колдонуунун бүткүл мезгилине, ошондой эле «Сбербанк-Телеком» ЖЧКсы бул тарифтик планды колдонууну токтоткон күндөн тартып 5 жыл бою күчүндө болот. Колдонуучу бул тарифтик планды колдонуу шарттарына ылайык, бул макулдукту жокко чыгарууга укуктуу жана мүмкүнчүлүгү бар.
 • «Сбербанк-Телеком» ЖЧКсы Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгууга, ошондой эле 2006-жылдын 27-июлундагы № 152-ФЗ «Жеке маалыматтар жөнүндө» Федералдык Мыйзамынын талаптарына ылайык иштетилген жеке маалыматтардын купуялуулугун жана корголушун камсыз кылууга милдеттенет. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда «Сбербанк-Телеком» ЖЧКсы Колдонуучудан алынган жеке маалыматтарды аларга уруксатсыз же кокусунан жетүү, жок кылуу, өзгөртүү, бөгөттөө, көчүрүү, берүү, жайылтуу, ошондой эле Колдонуучудан алынган жеке маалыматтарга карата башка мыйзамсыз аракеттерден."
 • Сиз камсыздандыруу шарттары жана камсыздандыруу окуясынын келип чыгуу тартиби менен (орус тилинде) шилтеме аркылуу тааныша аласыз: https://sberbankins.ru/upload/sbermobile/sbermobile.pdf.
 • Бардык баалар рубль валютасында салыктар менен көрсөтүлгөн